pnjart
 
 

Chính sách thu đổi sản phẩm

4 năm trước

QUY ĐỊNH THU MUA SẢN PHẨM PNJ ART 

1.  NGUYÊN TẮC

-Tỷ lệ mua và tỷ lệ đổi được áp dụng trên giá trị Hóa đơn.

- Các trường hợp giải quyết ngoài qui định phải có phiếu đề xuất ký xét duyệt của cấp có thẩm quyền phê duyệt trong vòng 03 ngày làm việc, sử dụng biểu mẫu F1 – Phiếu đề xuất của quy trình này.

  Chú ý:  Các chủng loại hàng không áp dụng đổi (tỷ lệ mua):

Vàng miếng, nhẫn trơn ép seal, miếng tài lộc sang trang sức 22k, 24k và ngược lại.

1.  ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NỮ TRANG

2.1 Đối với sản phẩm charm 24k

 

CHỦNG LOẠI TỶ LỆ MUA LẠI TỶ LỆ ĐỔI
Nữ trang tính công các loại, nhẫn khoen, 24K, vàng tài lộc. Mua lại theo trọng lượng và giá vàng niêm yết (giá mua vào) theo tuổi vàng của sản phẩm. Mua lại theo trọng lượng và giá vàng niêm yết (giá bán ra) theo tuổi vàng của sản phẩm.

 

2.2 Dòng hàng Phong thủy (charm 24k, tượng 24K)

 

TỶ LỆ MUA TỶ LỆ ĐỔI GHI CHÚ
65% 75% Không quan tâm kết cấu dây, chỉ quan tâm chất lượng vàng (Tuổi vàng & trọng lượng vàng) so với thông tin trên hóa đơn bán hàng.

 


3. 
MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP TRONG MUA/ BÁN HÀNG

3.1 Trường hợp đổi hàng trong vòng 02 ngày (48h):

Sản phẩm phải còn nguyên vẹn;  không phân biệt cùng hay khác nhóm hàng, không được phép đổi sang vàng miếng, nhẫn khoen, vàng tài lộc .

·         KH mua món mới có giá trị cao hoặc bằng món cũ: CH/ CN mua lại 100% giá trị ban đầu.

·         KH mua món mới có giá trị thấp hơn món cũ: CH/ CN mua lại 90 % giá trị ban đầu.

·         Đối với sản phẩm tính công: Giá trị trả lại 70% trị giá tiền công (KH mất 30% tiền công), giá trị vàng mua lại theo trọng lượng và giá vàng bán ra niêm yết tại thời điểm.

·         Không chấp nhận trả hàng, CH/ CN phải mua lại theo qui định của từng nhóm hàng.

·         Mỗi sản phẩm chỉ được phép đổi 01 lần, khi thực hiện đổi hàng cho khách hàng thì tư vấn viên phải ghi chú và ký xác nhận trên hóa đơn mới.

Ghi chú:

  • Trường hợp đổi hàng trong vòng 02 ngày (48h) áp dụng cho sản phẩm PNJ Art
  • Trung tâm thương mại tính phí trên doanh thu như trong Parkson, Lotte, Nowzone Nguyễn Văn Cừ, Aeon, Nha Trang Center, Tân Sơn Nhất Quốc Nội, Sài Gòn Center.

-       Giá trị đổi: Sản phẩm mới có giá trị lớn hơn sản phẩm cũ (khách hàn phải trả thêm cho sản phẩm mới và cấn trừ giá trị của sản phẩm cũ) trong vòng 02 ngày cho khách hàng khi thực hiện.

-       Địa điểm: Giao dịch ngay tại CH Trung tâm thương mại tính phí trên doanh thu mà khách mua.

-       Danh mục: PKHDN sẽ cập nhật thêm tại thời điểm nếu có phát sinh thêm

Ví dụ: khách hàng mua hàng tại Nha Trang Center chỉ được phép đổi sản phẩm mới có giá trị cao hơn tại Nha Trang Center, không được phép đổi ở các cửa hàng độc lập hay Trung tâm thương mại khác.

  • Không áp dụng chính sách thu mua đối với Cửa hàng Tân Sơn Nhất quốc tế (bao gồm đổi trả trong vòng 2 ngày).
  • Trường hợp này phải tuân thủ nguyên tắc lập hồ sơ, ghi chép trong “Sổ Tay Nghiệp Vụ Phân Hệ Kế Toán Vật Tư” Phụ lục A - Hướng dẫn thực hiện chứng từ khi có hàng bán trả lại.

3.2         Trường hợp thất lạc hóa đơn

a.    Trường hợp không truy xuất được hóa đơn bán hàng

-          Cửa hàng/ chi nhánh kiểm tra tuổi vàng và dấu đóng nhận dạng trên sản phẩm được bán ra từ PNJ Art theo đúng Qui định nhận dạng sản phẩm.

-          Mua lại trọng lượng vàng thực tế, giá vàng mua vào niêm yết theo tuổi vàng của SP đối với CH không có thợ thì chuyển về PNJP Art để xác định tuổi vàng.

-          Đối với SP Platium (90%, 95%), Giá mua lại bằng giá Platium thời điểm

Hướng dẫn Giá mua lại Platium = giá vàng 24K tại thời điểm giao dịch – 140.000 Đồng/chỉ.

b.    Trường hợp truy xuất được hóa đơn bán hàng (chứng từ lưu hoặc từ hệ thống SAP)

-          CHT/ KT/ NĐUQ được quyền xác nhận trên HĐ photo hoặc HĐ in từ hệ thống SAP (có ghi lại số HĐ) và phải có xác nhận của khách hàng (ghi rõ họ tên) trên HĐ photo hoặc HĐ in từ hệ thống SAP (phải in kèm Phiếu xuất kho) phải xác định rõ thông tin: mã SP, giá mua, ngày mua, số điện thoại, chữ ký của khách hàng.

-          Chỉ trích lục HĐ trên hệ thống SAP photo khi Khách hàng có giao dịch bán lại hoặc đổi sản phẩm. Các HĐ truy lục từ hệ thống SAP (phải thể hiện rõ số HĐ) phải đảm bảo các yêu cầu sau:

o   Có xác nhận của CHT/ KT/ NĐUQ (kiểm tra đúng HĐ chính hoặc bản gốc), ký, ghi rõ họ tên.

o   Có chữ ký của Khách hàng, ký ghi rõ họ tên, số CMND của Khách hàng và lưu kèm CMND photo hoặc giấy phép lái xe có chữ ký sống của KH, ghi rõ họ tên.

-          Đơn vị xuất bán chịu trách nhiệm trích lục hóa đơn, kiểm tra đúng với hóa đơn bản chính, SAP. Phải đóng mộc và ký xác nhận “Xác nhận đã trích lục hóa đơn theo yêu cầu của CH ABC từ hệ thống SAP/ Hóa đơn bản chính”); đơn vị thực hiện mua chịu trách nhiệm kiểm tra sản phẩm thực tế với thông tin hóa đơn đã được trích lục và thực hiện thu mua theo quy định.

-          Hướng dẫn kiểm tra mã hàng đã bán: vào Tab kế toán\ Bảng kê mua hàng\ Đánh mã hàng vào và kiểm tra thời điểm giao dịch. CH khi mua lại phải ghi vào cột ghi chú nội dung:

o   Số hóa đơn của khách hàng bán lại 

o   Tình trạng hóa đơn: bản gốc, bản photo hay SAP.

Ghi chú: Trong trường hợp khách hàng không có giao dịch mà yêu cầu trích lục hóa đơn thì cửa hàng thực hiện việc xác nhận thông tin khách hàng trên biên bản xác nhận mất  hóa đơn theo biểu mẫu F2.

3.3  Trường hợp sản phẩm hư hỏng

a.    Đối với sản phẩm móp méo phần vàng (không ảnh hưởng đến trọng lượng):

Thu mua/ đổi theo tỷ lệ/ giá qui định mục 2.1 và 2.2

b.    Đối với sản phẩm mề đay kiếng hư hỏng, mất đá chính:

Mua/ đổi theo trọng lượng vàng thực tế và giá vàng niêm yết theo tuổi vàng bán ra/mua vào tại thời điểm.

c.    Đối với sản phẩm đứt/ gãy:

v  Trường hợp đứt/ gãy có chênh lệch về trọng lượng

Cửa hàng tính giá vàng bán ra tương ứng của phần trọng lượng chênh lệch và áp dụng tỷ lệ mua lại cho khách hàng bằng cách cấn trừ vào giá trị mua lại. Trong trường hợp khách hàng đổi sang món khác có giá trị cao hơn (áp dụng tỷ lệ đổi khi đúng nhóm hàng được quy định đổi): tính giá vàng bán ra tương ứng của phần trọng lượng chênh lệch và áp dụng tỷ lệ đổi cho khách hàng bằng cách cấn trừ vào giá trị mua lại

Ví dụ:

è   Khách bán sản phẩm trị giá 10.000.000đ - TL hóa đơn: 1,5 chỉ vàng 18K - TL thực tế: 1,2 chỉ Vàng 18K - Chênh lệch TL: 1,5 – 1,2 = 0,3 chỉ

Giá bán ra 18K: 2.384.000đ/ Chỉ

è   Trị giá mua lại = 80%*( 10.000.000 - 0,3*2.384.000) = 7.428.000đ

v  Trường hợp đứt/ gãy không chênh lệch trọng lượng:

Áp dụng tỷ lệ mua/ đổi theo quy định mục 6.1.1 và 6.1.2

3.4 Trường hợp mua/ đổi đối với hàng trọng lượng (24K- 22K)

a.    Hàng trọng lượng đổi sang hàng món: Thực hiện mua lại theo giá mua vào tại thời điểm.

b.    Hàng trọng lượng đổi sang hàng trọng lượng:

v  Trọng lượng mới > trọng lượng cũ à áp dụng giá bán ra.

Ví dụ: Khách mang đến 1 sản phẩm 24K – 2.0 chỉ đến đổi một sản phẩm 24K – 3.0 chỉ:

3.0 chỉ > 2.0 chỉ (TL mới > TL cũ)

à mua lại vòng tay 24K bằng giá bán ra niêm yết tại thời điểm.

v  Trọng lượng mới < trọng lượng cũ à áp dụng giá đổi đúng phần TL món mới, phần trọng lượng còn lại của món cũ áp dụng giá mua lại.

Ví dụ:

Khách mang 1 sản phẩm 24K – TL: 3.0 chỉ đến đổi 1 sản phẩm 24K – TL: 2.0 chỉ, cách tính thu lại kiềng 24K như sau:

à 2.0 chỉ (bằng đúng với TL mua mới) mua lại theo giá bán ra vàng 24K

1     chỉ (phần còn lại của mòn cũ 3.0 – 2.0 = 1.0) mua lại theo giá mua vào vàng 24K.

3.5 Trường hợp mua lại sản phẩm còn nguyên vẹn nhưng có chênh lệch về trọng lượng

-          Có xác nhận hợp lệ đã bảo hành/ vô hột (tăng/ giảm): CH/ CN mua lại theo đúng qui định

-          Trường hợp có chênh lệch giảm trọng lượng: CH/ CN trừ trọng lượng chênh lệch theo giá bán ra tại thời điểm khách bán và mua lại theo qui định.

-          Trường hợp có chênh lệch tăng trọng lượng: Giải quyết mua theo đúng quy định với thông tin trên hóa đơn

3.6 Trường hợp sản phẩm khách đổi trong 02 ngày không có sẵn, phải đặt hàng về công ty PNJ Art làm

-          CH/CN thực hiện thủ tục trả hàng trong 02 ngày và chuyển tiền vào biên nhận đặt hàng của khách

-          Bảng kê mua hàng phải ghi số biên nhận cọc. Trên biên nhận phải ghi số bảng kê mua, ngày mua, trị giá đổi.

♦♦ Chính sách thu đổi sản phẩm có thể thay đổi theo chính sách PNJ Art tại từng thời điểm

PNJ ART